UAB "Nemenčinės komunalininkas"

UAB "Nemenčinės komunalininkas", Adresas: Piliakalnio g.50, LT-15175 Nemenčinė, Vilniaus raj., Telefonas: (8 5) 238 12 75, Faksas: (8 5) 238 12 77


Nuotekų išvežimo sutarties šablonas

Individualaus gyv.namo sutarties šablonas
Įmonių sutarties šablonas
Daugiabučio gyv. namo sutarties šablonas
 
UAB „Nemenčinės komunalininkas" - energetikos įmonė, siūlanti pažangius energetinius sprendimus ir teikianti paslaugas visuomeniniam sektoriui bei verslo klientams, aprūpindama vartotojus šilumine energija buičiai, visuomeniniams ir gamybiniams poreikiams .Mūsų įmonės pagrindinė veikla - šilumos energijos gamyba ir tiekimas, be to komunalinių ir rūšiuotų atliekų tvarkymas, geriamojo vandens tiekimas, nuotekų surinkimas, ,išvežimas ir valymas, kita veikla - nuotekų surinkimas iš individualių nuotekų kaupimo rezervuarų, elektros energijos tiekimas gatvių apšvietimui , transporto ir patalpų nuoma, pirties paslaugos, konteinerių pardavimas individualių namų gyventojams ir kitiems klientams. UAB „Nemenčinės komunalininkas» teikia paslaugas Vilniaus rajono Nemenčinės m., Nemenčinės, Riešės, Paberžės, Sužionių, Bezdonių, Buivydžių, Avižienių, Maišiagalos ir Zujūnų seniūnijų gyventojams ir kitiems vartotojams.

 UAB „Nemenčinės komunalininkas " pagrindinės veiklos kryptys:

 • šilumos tiekimas gyventojams, įstaigoms ir organizacijoms
 • šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (eksploatacija) švietimo įstaigų, įmonių ir kitų organizacijų.
 • šalto vandens gavyba ir tiekimas
 • nuotekų surinkimas ir valymas
 • nuotekų išvežimas asenizacinėmis mašinomis iš vartotojui priklausančių išgriebimo duobių
 • buitinių atliekų surinkimas ir išvežimas į sąvartyną
 • daugiabučių namų administravimas
 • transporto ir mechanizmų nuomos paslaugos
 • patalpų nuoma
 • pirties paslaugos
 • elektros energijos tiekimas gatvių apšvietimui

  Prižiūrėtoją Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka arba daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės valdytojas – daugiabučio namo savininkų bendrija arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyviai arba savivaldybės institucijos paskirtas pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius, – ir su juo sudaro daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) civilinę sutartį. Šiuo metu administruojami 146 namai ,kurių bendras plotas sudaro - 117531 m2, naudingas gyvenamųjų namų plotas- 93886 m2.

 UAB „Nemenčinės komunalininkas" šiuo metu eksploatuoja 40 vandenviečių 17 nuotekų sistemų. Per metus išgaunama 700 tūkst. m3 geriamojo vandens - vandentiekiu, kurio ilgis naudojasi 13,7 tūkst. gyventojų, o 51 km nuotekų tinklų surenkama 470 tūkst. m3 nuotekų - nuotekos surenkamos iš 5,7 tūkst. gyventojų. Šia veikla įmonė pradėjo verstis nuo 2006 m. eksploatavo 23 vandenvietes, 13 valymo įrengimų. Ūkis patirdavo didelius nuostolius, dėl nepatenkinamos vandentiekio ir nuotekų tinklų būklės. Esamos kainos už teikiamas paslaugas buvo žymiai mažesnės nei eksploatacinės sąnaudos. 2009 metais atlikus paskaičiavimus vadovaujantis nauja skaičiavimo metodika, pateiktas prašymas Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės Komisijai dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimo 2010-2013 metams. Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2010-03-24 sprendimu Nr. T3-58 nustatė naujas paslaugų kainas, kurios įsigalios nuo 2010 m. gegužės 1 d.

  Buitinių atliekų iš gyventojų ir kitų visuomeninių vartotojų surenkama apie 5859 tonų, 14,7 tonų rūšiuotų atliekų 6,75 tonos popieriaus, 4,75 stiklo. Per šiuos metus buvo pasirašytos 2369 naujos sutartys su vartotojais, įsigyti 1110 konteineriai komunalinėms atliekoms. 2009 metais liepos mėnesį buvo uždarytas vietinis sąvartynas Pakryžės kaime, visos atliekos išvežamos į regioninį Kazokiškių sąvartyną.

Paieška

AVARINĖ TARNYBA
TEL. +370 652 58672

Birželis 2024
25
Antradienis
UAB "Nemenčinės komunalininkas"

Copyright © 2015. Visos teisės saugomos.