UAB "Nemenčinės komunalininkas"

UAB "Nemenčinės komunalininkas", Adresas: Piliakalnio g.50, LT-15175 Nemenčinė, Vilniaus raj., Telefonas: (8 5) 238 12 75, Faksas: (8 5) 238 12 77


Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Daugiabučių namų atnaujinimo finansavimas

Projektai finansuojami iš Daugiabučių namų modernizavimo fondo, finansuojamo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) tikslai:
• sumažinti daugiabučiuose namuose suvartojamos šiluminės energijos sąnaudas pasiekiant ne mažesnę kaip C energinio naudingumo klasę, sumažinti daugiabučių namų gyventojų patiriamas išlaidas už suvartotą šilumos energiją, pagerinti šių namų gyventojų gyvenimo kokybę bei komforto sąlygas;
• užtikrinti, kad daugiabučiai namai atitiktų teisės aktuose numatytų esminių statinio reikalavimų visumą. Užtikrinti pastatų konstrukcinių elementų stabilumą bei gyventojų ir visuomenės saugumą;
• užtikrinti racionalų energetinių išteklių vartojimą ir sumažinti išmetamų, šiltnamio efektą sukeliančių, dujų kiekį.


Rengiami daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai
Lauko g. 9 investicijų planas


Rengiami daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) techniniai darbo projektai

Parko g. 2, Buivydiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. techninio darbo projekto sprendiniai (iki 2024-05-30 viešo aptarimo)
1 BD
2 SS
3 SA
4 SK
5 VN
6 ŠV
7 ŠT
8 E
9 SO
10 D

Šv. Mykolo g. 7, Nemenčinės m. Vilniaus r. techninio darbo korektūra (2023-11)
01 BD
02 SP
03 SA
04 SK
05 ŠV
06 VN
07 ŠT
08 E
09 SO

Šv. Mykolo g. 9, Nemenčinės m. Vilniaus r. techninio darbo korektūra (2023-11)
1
2
3
4
5
6

Sodų g. 38, Kalvelių k., Vilniaus r. techninio darbo projekto sprendiniai (iki 2022-12-20)
1 BD Sodų g. 38
1.1-BD-Priedai-Sodų-38
2 SP Sodų g. 38
3 SA Sodų g. 38
4 SK Sodų g. 38
5-E
6-PVA
7 VN dalis
8. Sodu g. 38, Kalveliai [SV dalis]
9. Sodu g. 38, Kalveliai [ST dalis]
10. AE-2022-223262-TDP-SO

Statybininkų g. 1, Nemėžio k., Vilniaus r. techninio darbo projekto sprendiniai
01 BD S1.pdf
02 SP S1.pdf
03 SA S1.pdf
04 SK S1.pdf
05 VN S1.pdf
06 SV S1.pdf
07 D S1.pdf
08 E S1.pdf
09 PVA S1.pdf
10 ST S1.pdf
11 SO S1.pdf
12 LE S1.pdf

Kelininkų g. 1, Nemėžio k., Vilniaus r. techninio darbo projekto sprendiniai
01 BD K1.pdf
02 SP K1.pdf
03 SA K1.pdf
04 SK K1.pdf
05 VN K1.pdf
06 SV K1.pdf
07 D K1.pdf
08 E K1.pdf
09 PVA K1.pdf
10 ST K1.pdf
11 SO K1.pdf

Rudaminos g. 21, Skaidiškių k., Vilniaus r. techninio darbo projekto sprendiniai
01 BD R21.pdf
02 SP R21.pdf
03 SA R21.pdf
04 SK R21.pdf
05 VN R21.pdf
06 SV R21.pdf
07 D R21.pdf
08 E R21.pdf
09 PVA R21.pdf
10 ST R21.pdf
11 SO R21.pdf

A.Mickevičiau g. 23, Juodšilių k., Vilniaus r. techninio darbo projekto sprendiniai
01 BD M23.pdf
02 SP M23.pdf
03 SA M23.pdf
04 SK M23.pdf
05 VN M23.pdf
06 SV M23.pdf
07 E M23.pdf
08 PVA M23.pdf
09 ST M23.pdf
10 SO M23.pdf
11 LE M23.pdf

Rudaminos g. 17, Skaidiškių k., Vilniaus r. techninio darbo projekto sprendiniai
02 SA
03 SK
04 VN
05 SV
06 ST
07 E
08 PVA
09 SO

Sodų g. 30, Kalvelių k., Vilniaus r. techninio darbo projekto sprendiniai
02 SA
03 SK
04 VN
05 SVOK
06 ST
07 E
08 PVA
09 SO

Kelininkų g. 2, Nemėžio k., Vilniaus r. techninio darbo projekto sprendiniai
02 SA
03 SK
04 VN
05 SV
06 ST
07 E
08 PVA
09 SO

Šv. Mykolo g. 7, Nemenčinės m. Vilniaus r. techninio darbo projekto sprendiniai
1. SPV-020-001-TDP-BD
2. SPV-020-001-TDP-SP SA SK
3. SPV-020-001-TDP-ŠV
4. SPV-020-001-TDP-VN
5. SPV-020-001-TDP-ŠT
6. SPV-020-001-TDP-E
7. SPV-020-001-TDP-SO

Šv. Mykolo g. 9, Nemenčinės m. Vilniaus r. techninio darbo projekto sprendiniai
1. SPV-020-002-TDP-BD
2. SPV-020-002-TDP-SP SA SK
3. SPV-020-002-TDP-ŠV
4. SPV-020-002-TDP-VN
5. SPV-020-002-TDP-ŠT
6. SPV-020-002-TDP-SO

1- etapo įvykusiu susirinkimų protokolai:
Parko g.3, Buivydiškės (protokolas)
Šv. Mykolo g.3, Nemenčinė (protokolas)
Šv. Mykolo g.5, Nemenčinė (protokolas)
Taikos g. 10, Kreivalaužiai (protokolas)
V. Sirokomlės g. 11, Nemėžis (protokolas)
V. Sirokomlės g. 11A, Nemėžis (protokolas)

 Patalpinti tik tie susirinkimų protokolai kuriu namų gyventojai pritarė renovacijai. 

 

1- etapo planuojamų susirinkimų grafikas ir darbotvarkė: 

                                                           Susirinkimo darbotvarkė:
1)  Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimas
2)  Maksimalios investicijų sumos tvirtinimas
3)  Maksimalios mėnesinės įmokos, pagal kurią apskaičiuojamas investicijų grąžinimas, tvirtinimas.
4)  Lengvatinio kredito dydžio tvirtinimas
5)  Lengvatinio kredito termino tvirtinimas
6)  Kredito arba kredito ir palūkanų grąžinimo atidėjimo termino tvirtinimas
7)  Projekto įgyvendinimo administravimo mokesčio tarifo tvirtinimas
8)  Kredito ir palūkanų grąžinimo administravimo mokesčio tvirtinimas
9) Projekto administratoriaus pasirinkimas, pavedant jam atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo, įgyvendinimo ir finansavimo organizavimą ir administravimą 

 

 

1- etapo atrinktų atnaujinimui (modernizavimui) Vilniaus rajono savivaldybėje, daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo paruošti Investiciniai planai 2 korekcija:

Sudervės g.5, Avižieniai
Parko g.3, Buivydiškės
Pušų g. 8, Kalviškės
Šv. Mykolo g.3, Nemenčinė
Šv. Mykolo g.5, Nemenčinė
Kranto g.22, Nemenčinė
Pievų g. 1, Nemenčinė
Taikos g. 10, Kreivalaužiai
V. Sirokomlės g. 11, Nemėžis
V. Sirokomlės g. 11A, Nemėžis
Sodų g. 12A, Skaidiškės

 

2- etapo įvykusiu susirinkimų protokolai:

Lauko g.1, Nemenčinė (protokolas)
Šv. Mykolo g.12, Nemenčinė (protokolas) 
Vasaros g.11, Nemenčinė (protokolas)
Rudaminos g.19, Skaidiškės (protokolas)
Sodų g.11, Skaidiškės (protokolas)
Statybininkų g.3, Nemėžis (protokolas)
Margių g.3, Kalveliai (protokolas)
Margių g.5, Kalveliai (protokolas)

 Patalpinti tik tie susirinkimų protokolai kuriu namų gyventojai pritarė renovacijai. 

 

 

 

2 etapo atrinktų atnaujinimui (modernizavimui) Vilniaus rajono savivaldybėje, daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo paruošti Investiciniai planai 2 korekcija:

Vasaros g.11, Nemenčinė
Lauko g. 1, Nemenčinė
Lauko g. 3, Nemenčinė
Kranto g. 19, Nemenčinė
Pakrantės g.20, Nemenčinė
Šv. Mykolo g. 12, Nemenčinė
Sudervės g. 1B, Avižieniai
Gamyklos g. 24, Rudamina
Rudaminos g. 19, Skaidiškės
Rudaminos g. 17, Skaidiškės
Sodų g. 11, Skaidiškės
Sodų g. 13, Kalveliai
Margių g. 5, Kalveliai
Margių g. 3, Kalveliai
Kelininkų g. 5, Nemėžis
Statybininkų g. 3, Nemežis

 

 

ATMINTINĖ norintiems renovuoti savo bustą

Tikslas - sumažinti gyventojams sąskaitas už šildymą.

Patogumas - būsto savininkams patiems nereikia prisiimti jokių organizacinių ir kreditinių įsipareigojimų bei projektų įgyvendinimo rizikų.

Aplinkos ministerijos reikalavimai taikomi daugiabučiams namams kurie gali būti renovuojami:

 1. daugiabutis namas, pastatytas arba išduotas statybos leidimas iki 1993 metų; 
 2. neįtrauktas į nekilnojamojo turto paveldo registrą;
 3. didžiausios šilumos energijos sąnaudos (min 150 kWh/m²/metus);
 4. ne daugiau kaip 10 % butų savininkų gali turėti daugiau kaip 60 dienų ne daugiau kaip 150€ viršijančių uždelstų įsipareigojimų nors vienai komunalines paslaugas teikiančiai įmonei arba daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui;
 5. turi būti priimtas preliminarus sprendimas dėl namo modernizavimo, pateikiant tai patvirtinančius susirinkimo protokolus su pritariančių butų savininkų parašais, sprendimas turi būti priimtas daugiau kaip 60% butų savininkų;
 6. pirmenybė bus teikiama tiems namams, kurių gyventojai patys geranoriškai sutinka dalyvauti renovacijoje. 

 Finansavimas

 1. 1.      Investicijų projektų įgyvendinimui reikalingomis lėšomis pasirūpins Vilniaus rajono savivaldybės tarybos paskirtas administratorius, tad gyventojams jokių kreditinių įsipareigojimų prisiimti nereikės. 
 2. 2.        Lengvatinis kreditas, naudojant JESSICA apyvartinio fondo lėšas, gaunamas iš AB „Šiaulių bankas“.
 3. 3.        Gyventojams gaunantiems kompensaciją už buto šildymą renovacijos išlaidos kompensuojamos 100%.
 4. 4.        Parduodant butą viso įsiskolinimo padengti nereikia, tik atsiskaitoma už einamąjį laikotarpį priskaičiuotą sumą.

 Reikalavimai

 1. 1.      Pagal statybos įstatymą išoriniams darbams suteikiama 5 metų garantija, vidiniams darbams (paslėptiems) -  10 metų garantija.
 2. 2.      Statybos rangovas būtinai turi būti apsidraudęs (kitaip nedalyvauja konkurse).
 3. 3.      Statybos priežiūrą atliks atskirai atrinkta įmonė.
 4. 4.      Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos įpareigota bent kartą apsilankyti statinio objekte darbų vykdymo metu ir priimant darbus.

 

Renovacijos programa:

 Programa

 

Paieška

AVARINĖ TARNYBA
TEL. +370 652 58672

Liepa 2024
20
Šeštadienis
UAB "Nemenčinės komunalininkas"

Copyright © 2015. Visos teisės saugomos.