UAB "Nemenčinės komunalininkas"

UAB "Nemenčinės komunalininkas", Adresas: Piliakalnio g.50, LT-15175 Nemenčinė, Vilniaus raj., Telefonas: (8 5) 238 12 75, Faksas: (8 5) 238 12 77


Informuojame, kad vadovaujantis „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis“ keisti senus radiatorius, gyvatukus ir pan. galima tik ne šildymo sezonu metu.
Daugiabučio gyvenamojo namo buto savininkas, planuodamas pakeisti radiatorius, turi:
1. Kreiptis į savo namo administratorių ar bendrijos pirmininką ir informuoti apie planuojamus atlikti darbus.
2. Kreiptis į šildymo sistemų projektus rengiantį specialistą ar įmonę dėl paprastojo remonto aprašo (projekto) parengimo. Šis projektas reikalingas tam, kad būtų parinkti reikiamo galingumo šildymo prietaisai, nebūtų išbalansuota viso namo šildymo sistema. Taip pat būtina fiksuoti šildymo sistemos pakeitimus bei užtikrinti, kad nebūtų pažeisti pastato šildymo sistemos projektiniai sprendiniai.
3. Radiatorius keičia namą administruojančios įmonės specialistai arba buto savininkas gali kreiptis į specialistą ar įmonę, turinčią teisę atlikti tokius darbus.
4. Atliktų darbų atitiktį paprastojo remonto aprašui (projektui) privalo patvirtinti pastato valdytojas.
5. Ši tvarka yra numatyta 2009-09-29 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-172 patvirtinta Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbo rūšių aprašu.
Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis numatyta, kad daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai šilumos įrenginius remontuoja ir visus kitus numatytus darbus atlieka savo lėšomis.


 

Paieška

AVARINĖ TARNYBA
TEL. +370 652 58672

Gegužė 2024
26
Sekmadienis
UAB "Nemenčinės komunalininkas"

Copyright © 2015. Visos teisės saugomos.