UAB "Nemenčinės komunalininkas"

UAB "Nemenčinės komunalininkas", Adresas: Piliakalnio g.50, LT-15175 Nemenčinė, Vilniaus raj., Telefonas: (8 5) 238 12 75, Faksas: (8 5) 238 12 77

Esant blogoms oro sąlygoms (sniegui, užpustytos gatvelės, slidžiai kelio dangai, nenuvalytai ir nepabarstytai kelio dangai) atliekų išvežimo metu, numatytu pagal atliekų išvežimo grafiką, neprivažiuojamų gatvių gyventojai prašome savo konteinerius išstumti iki pagrindinio pravažiuojamojo kelio.
Pažymime, kad vadovaujantis 2016-12-22 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-513 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ Vilniaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių 35.6 p.” atliekų turėtojai privalo užtikrinti, kad specialieji automobiliai netrukdomai privažiuotų prie atliekų konteinerių tuo laiku, kai jie turi būti ištuštinti pagal viešai paskelbtą grafiką” ir 45.2 p. “ komunalinių atliekų tvarkytojai turi teisę atsisakyti tuštinti konteinerius jei yra kliūčių ar grėsmių komunalinių atliekų tvarkytojo personalui, kurios neleidžia ar trukdo suteikti paslaugą.”


 

AVARINĖ TARNYBA
TEL. +370 652 58672

Sausis 2022
20
Ketvirtadienis
UAB "Nemenčinės komunalininkas"

Copyright © 2015. Visos teisės saugomos.