UAB "Nemenčinės komunalininkas"

UAB "Nemenčinės komunalininkas", Adresas: Piliakalnio g.50, LT-15175 Nemenčinė, Vilniaus raj., Telefonas: (8 5) 238 12 75, Faksas: (8 5) 238 12 77


Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Daugiabučių namų atnaujinimo finansavimas

Projektai finansuojami iš Daugiabučių namų modernizavimo fondo, finansuojamo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) tikslai:
• sumažinti daugiabučiuose namuose suvartojamos šiluminės energijos sąnaudas pasiekiant ne mažesnę kaip C energinio naudingumo klasę, sumažinti daugiabučių namų gyventojų patiriamas išlaidas už suvartotą šilumos energiją, pagerinti šių namų gyventojų gyvenimo kokybę bei komforto sąlygas;
• užtikrinti, kad daugiabučiai namai atitiktų teisės aktuose numatytų esminių statinio reikalavimų visumą. Užtikrinti pastatų konstrukcinių elementų stabilumą bei gyventojų ir visuomenės saugumą;
• užtikrinti racionalų energetinių išteklių vartojimą ir sumažinti išmetamų, šiltnamio efektą sukeliančių, dujų kiekį.Rengiami daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) techniniai darbo projektai

Rudaminos g. 17, Skaidiškių k., Vilniaus r. techninio darbo projekto sprendiniai
02 SA
03 SK
04 VN
05 SV
06 ST
07 E
08 PVA
09 SO
10 KS

Sodų g. 30, Kalvelių k., Vilniaus r. techninio darbo projekto sprendiniai
02 SA
03 SK
04 VN
05 SVOK
06 ST
07 E
08 PVA
09 SO
10 KS

Kelininkų g. 2, Nemėžio k., Vilniaus r. techninio darbo projekto sprendiniai
02 SA
03 SK
04 VN
05 SV
06 ST
07 E
08 PVA
09 SO
10 KS

Šv. Mykolo g. 7, Nemenčinės m. Vilniaus r. techninio darbo projekto sprendiniai
1. SPV-020-001-TDP-BD
2. SPV-020-001-TDP-SP SA SK
3. SPV-020-001-TDP-ŠV
4. SPV-020-001-TDP-VN
5. SPV-020-001-TDP-ŠT
6. SPV-020-001-TDP-E
7. SPV-020-001-TDP-SO

Šv. Mykolo g. 9, Nemenčinės m. Vilniaus r. techninio darbo projekto sprendiniai
1. SPV-020-002-TDP-BD
2. SPV-020-002-TDP-SP SA SK
3. SPV-020-002-TDP-ŠV
4. SPV-020-002-TDP-VN
5. SPV-020-002-TDP-ŠT
6. SPV-020-002-TDP-SO

1- etapo įvykusiu susirinkimų protokolai:
Parko g.3, Buivydiškės (protokolas)
Šv. Mykolo g.3, Nemenčinė (protokolas)
Šv. Mykolo g.5, Nemenčinė (protokolas)
Taikos g. 10, Kreivalaužiai (protokolas)
V. Sirokomlės g. 11, Nemėžis (protokolas)
V. Sirokomlės g. 11A, Nemėžis (protokolas)

 Patalpinti tik tie susirinkimų protokolai kuriu namų gyventojai pritarė renovacijai. 

 

1- etapo planuojamų susirinkimų grafikas ir darbotvarkė: 

                                                           Susirinkimo darbotvarkė:
1)  Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimas
2)  Maksimalios investicijų sumos tvirtinimas
3)  Maksimalios mėnesinės įmokos, pagal kurią apskaičiuojamas investicijų grąžinimas, tvirtinimas.
4)  Lengvatinio kredito dydžio tvirtinimas
5)  Lengvatinio kredito termino tvirtinimas
6)  Kredito arba kredito ir palūkanų grąžinimo atidėjimo termino tvirtinimas
7)  Projekto įgyvendinimo administravimo mokesčio tarifo tvirtinimas
8)  Kredito ir palūkanų grąžinimo administravimo mokesčio tvirtinimas
9) Projekto administratoriaus pasirinkimas, pavedant jam atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo, įgyvendinimo ir finansavimo organizavimą ir administravimą 

 

 

1- etapo atrinktų atnaujinimui (modernizavimui) Vilniaus rajono savivaldybėje, daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo paruošti Investiciniai planai 2 korekcija:

Sudervės g.5, Avižieniai
Parko g.3, Buivydiškės
Pušų g. 8, Kalviškės
Šv. Mykolo g.3, Nemenčinė
Šv. Mykolo g.5, Nemenčinė
Kranto g.22, Nemenčinė
Pievų g. 1, Nemenčinė
Taikos g. 10, Kreivalaužiai
V. Sirokomlės g. 11, Nemėžis
V. Sirokomlės g. 11A, Nemėžis
Sodų g. 12A, Skaidiškės

 

2- etapo įvykusiu susirinkimų protokolai:

Lauko g.1, Nemenčinė (protokolas)
Šv. Mykolo g.12, Nemenčinė (protokolas) 
Vasaros g.11, Nemenčinė (protokolas)
Rudaminos g.19, Skaidiškės (protokolas)
Sodų g.11, Skaidiškės (protokolas)
Statybininkų g.3, Nemėžis (protokolas)
Margių g.3, Kalveliai (protokolas)
Margių g.5, Kalveliai (protokolas)

 Patalpinti tik tie susirinkimų protokolai kuriu namų gyventojai pritarė renovacijai. 

 

 

 

2 etapo atrinktų atnaujinimui (modernizavimui) Vilniaus rajono savivaldybėje, daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo paruošti Investiciniai planai 2 korekcija:

Vasaros g.11, Nemenčinė
Lauko g. 1, Nemenčinė
Lauko g. 3, Nemenčinė
Kranto g. 19, Nemenčinė
Pakrantės g.20, Nemenčinė
Šv. Mykolo g. 12, Nemenčinė
Sudervės g. 1B, Avižieniai
Gamyklos g. 24, Rudamina
Rudaminos g. 19, Skaidiškės
Rudaminos g. 17, Skaidiškės
Sodų g. 11, Skaidiškės
Sodų g. 13, Kalveliai
Margių g. 5, Kalveliai
Margių g. 3, Kalveliai
Kelininkų g. 5, Nemėžis
Statybininkų g. 3, Nemežis

 

 

ATMINTINĖ norintiems renovuoti savo bustą

Tikslas - sumažinti gyventojams sąskaitas už šildymą.

Patogumas - būsto savininkams patiems nereikia prisiimti jokių organizacinių ir kreditinių įsipareigojimų bei projektų įgyvendinimo rizikų.

Aplinkos ministerijos reikalavimai taikomi daugiabučiams namams kurie gali būti renovuojami:

 1. daugiabutis namas, pastatytas arba išduotas statybos leidimas iki 1993 metų; 
 2. neįtrauktas į nekilnojamojo turto paveldo registrą;
 3. didžiausios šilumos energijos sąnaudos (min 150 kWh/m²/metus);
 4. ne daugiau kaip 10 % butų savininkų gali turėti daugiau kaip 60 dienų ne daugiau kaip 150€ viršijančių uždelstų įsipareigojimų nors vienai komunalines paslaugas teikiančiai įmonei arba daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui;
 5. turi būti priimtas preliminarus sprendimas dėl namo modernizavimo, pateikiant tai patvirtinančius susirinkimo protokolus su pritariančių butų savininkų parašais, sprendimas turi būti priimtas daugiau kaip 60% butų savininkų;
 6. pirmenybė bus teikiama tiems namams, kurių gyventojai patys geranoriškai sutinka dalyvauti renovacijoje. 

 Finansavimas

 1. 1.      Investicijų projektų įgyvendinimui reikalingomis lėšomis pasirūpins Vilniaus rajono savivaldybės tarybos paskirtas administratorius, tad gyventojams jokių kreditinių įsipareigojimų prisiimti nereikės. 
 2. 2.        Lengvatinis kreditas, naudojant JESSICA apyvartinio fondo lėšas, gaunamas iš AB „Šiaulių bankas“.
 3. 3.        Gyventojams gaunantiems kompensaciją už buto šildymą renovacijos išlaidos kompensuojamos 100%.
 4. 4.        Parduodant butą viso įsiskolinimo padengti nereikia, tik atsiskaitoma už einamąjį laikotarpį priskaičiuotą sumą.

 Reikalavimai

 1. 1.      Pagal statybos įstatymą išoriniams darbams suteikiama 5 metų garantija, vidiniams darbams (paslėptiems) -  10 metų garantija.
 2. 2.      Statybos rangovas būtinai turi būti apsidraudęs (kitaip nedalyvauja konkurse).
 3. 3.      Statybos priežiūrą atliks atskirai atrinkta įmonė.
 4. 4.      Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos įpareigota bent kartą apsilankyti statinio objekte darbų vykdymo metu ir priimant darbus.

 

Renovacijos programa:

 Programa

 

Copyright © 2015. Visos teisės saugomos.