UAB "Nemenčinės komunalininkas"

UAB "Nemenčinės komunalininkas", Adresas: Piliakalnio g.50, LT-15175 Nemenčinė, Vilniaus raj., Telefonas: (8 5) 238 12 75, Faksas: (8 5) 238 12 77


Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)


Rudaminos g. 17, Skaidiškių k., Vilniaus r. techninio darbo projekto sprendiniai
02 SA
03 SK
04 VN
05 SV
06 ST
07 E
08 PVA
09 SO
10 KS

Sodų g. 30, Kalvelių k., Vilniaus r. techninio darbo projekto sprendiniai
02 SA
03 SK
04 VN
05 SVOK
06 ST
07 E
08 PVA
09 SO
10 KS

Kelininkų g. 2, Nemėžio k., Vilniaus r. techninio darbo projekto sprendiniai
02 SA
03 SK
04 VN
05 SV
06 ST
07 E
08 PVA
09 SO
10 KS

Šv. Mykolo g. 7, Nemenčinės m. Vilniaus r. techninio darbo projekto sprendiniai
1. SPV-020-001-TDP-BD
2. SPV-020-001-TDP-SP SA SK
3. SPV-020-001-TDP-ŠV
4. SPV-020-001-TDP-VN
5. SPV-020-001-TDP-ŠT
6. SPV-020-001-TDP-E
7. SPV-020-001-TDP-SO

Šv. Mykolo g. 9, Nemenčinės m. Vilniaus r. techninio darbo projekto sprendiniai
1. SPV-020-002-TDP-BD
2. SPV-020-002-TDP-SP SA SK
3. SPV-020-002-TDP-ŠV
4. SPV-020-002-TDP-VN
5. SPV-020-002-TDP-ŠT
6. SPV-020-002-TDP-SO

1- etapo įvykusiu susirinkimų protokolai:
Parko g.3, Buivydiškės (protokolas)
Šv. Mykolo g.3, Nemenčinė (protokolas)
Šv. Mykolo g.5, Nemenčinė (protokolas)
Taikos g. 10, Kreivalaužiai (protokolas)
V. Sirokomlės g. 11, Nemėžis (protokolas)
V. Sirokomlės g. 11A, Nemėžis (protokolas)

 Patalpinti tik tie susirinkimų protokolai kuriu namų gyventojai pritarė renovacijai. 

 

1- etapo planuojamų susirinkimų grafikas ir darbotvarkė: 

                                                           Susirinkimo darbotvarkė:
1)  Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimas
2)  Maksimalios investicijų sumos tvirtinimas
3)  Maksimalios mėnesinės įmokos, pagal kurią apskaičiuojamas investicijų grąžinimas, tvirtinimas.
4)  Lengvatinio kredito dydžio tvirtinimas
5)  Lengvatinio kredito termino tvirtinimas
6)  Kredito arba kredito ir palūkanų grąžinimo atidėjimo termino tvirtinimas
7)  Projekto įgyvendinimo administravimo mokesčio tarifo tvirtinimas
8)  Kredito ir palūkanų grąžinimo administravimo mokesčio tvirtinimas
9) Projekto administratoriaus pasirinkimas, pavedant jam atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo, įgyvendinimo ir finansavimo organizavimą ir administravimą 

Suplanuotų susirinkimų grafikas

Eil. Nr. Adresas 27-Spl 28-Spl 29-Spl 30-Spl 03-Lap
1 Šv. Mykolo 3, Nemenčinė 18:00        
2 Šv. Mykolo 5, Nemenčinė 19:00        
3 Pievu 1, Nemenčinė   18:00      
4 Kranto 22, Nemenčinė   19:00      
5 Taikos g. 10, Kreivalaužiai   20:00      
6 Parko 3, Buivydiškės     19:30    
7 Sodų 12A, Skaidiškės       18:00  
8 Pušų 8, Kalviškės       19:00  
9 Sirokomles 11, Nemėžis         19:00
10 Sirokomles 11A, Nemėžis         18:00
11 Sudervės g. 5, Avižieniai     18:00    

Paskelbta 2014-10-13

 

1- etapo atrinktų atnaujinimui (modernizavimui) Vilniaus rajono savivaldybėje, daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo paruošti Investiciniai planai 2 korekcija:

Sudervės g.5, Avižieniai
Parko g.3, Buivydiškės
Pušų g. 8, Kalviškės
Šv. Mykolo g.3, Nemenčinė
Šv. Mykolo g.5, Nemenčinė
Kranto g.22, Nemenčinė
Pievų g. 1, Nemenčinė
Taikos g. 10, Kreivalaužiai
V. Sirokomlės g. 11, Nemėžis
V. Sirokomlės g. 11A, Nemėžis
Sodų g. 12A, Skaidiškės

 

2- etapo įvykusiu susirinkimų protokolai:

Lauko g.1, Nemenčinė (protokolas)
Šv. Mykolo g.12, Nemenčinė (protokolas) 
Vasaros g.11, Nemenčinė (protokolas)
Rudaminos g.19, Skaidiškės (protokolas)
Sodų g.11, Skaidiškės (protokolas)
Statybininkų g.3, Nemėžis (protokolas)
Margių g.3, Kalveliai (protokolas)
Margių g.5, Kalveliai (protokolas)

 Patalpinti tik tie susirinkimų protokolai kuriu namų gyventojai pritarė renovacijai. 

 

2- etapo planuojamų susirinkimų grafikas ir darbotvarkė:

Susirinkimo darbotvarkė:
1)  Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimas
2)  Maksimalios investicijų sumos tvirtinimas
3)  Maksimalios mėnesinės įmokos, pagal kurią apskaičiuojamas investicijų grąžinimas, tvirtinimas.
4)  Lengvatinio kredito dydžio tvirtinimas
5)  Lengvatinio kredito termino tvirtinimas
6)  Kredito arba kredito ir palūkanų grąžinimo atidėjimo termino tvirtinimas
7)  Projekto įgyvendinimo administravimo mokesčio tarifo tvirtinimas
8)  Kredito ir palūkanų grąžinimo administravimo mokesčio tvirtinimas
9) Projekto administratoriaus pasirinkimas, pavedant jam atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo, įgyvendinimo ir finansavimo organizavimą ir administravimą 

Suplanuotų susirinkimų grafikas

Eil. Nr. Adresas 29-Rgs 30-Rgs 01-Spl 02-Spl 03-Spl 06-Spl 07-Spl 08-Spl 09-Spl
1 Lauko g.1 , Nemenčine 18:00                
2 Vasaros g. 11, Nemenčinė 19:00                
3 Lauko g. 3, Nemenčinė   18:00              
4 Šv. Mykolo 12, Nemenčinė   19:00              
5 Pakrantės g.20, Nemenčinė     18:00            
6 Kranto g.19, Nemenčinė     19:00            
7 Sodų g. 11, Skaidiškes       18:00          
8 Rudaminos g. 19, Skaidiškės         18:00        
9 Rudaminos g. 17, Skaidiškės         19:00        
10 Gamyklos g. 24, Rudamina           18:00      
11 Statybininkų g. 3, Nemėžis             18:00    
12 Kelininkų g. 5, Nemėžis             19:00    
13 Sudervės g.1B, Avižieniai                 18:00
14 Sodų g 13, Kalveliai               18:00  
15 Margių g. 5, Kalvelių k.               19:00  
16 Margių g. 3, Kalvelių k.               20:00  

 

Paskelbta 2014-09-15

 

2 etapo atrinktų atnaujinimui (modernizavimui) Vilniaus rajono savivaldybėje, daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo paruošti Investiciniai planai 2 korekcija:

Vasaros g.11, Nemenčinė
Lauko g. 1, Nemenčinė
Lauko g. 3, Nemenčinė
Kranto g. 19, Nemenčinė
Pakrantės g.20, Nemenčinė
Šv. Mykolo g. 12, Nemenčinė
Sudervės g. 1B, Avižieniai
Gamyklos g. 24, Rudamina
Rudaminos g. 19, Skaidiškės
Rudaminos g. 17, Skaidiškės
Sodų g. 11, Skaidiškės
Sodų g. 13, Kalveliai
Margių g. 5, Kalveliai
Margių g. 3, Kalveliai
Kelininkų g. 5, Nemėžis
Statybininkų g. 3, Nemežis

 

SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS

VILNIAUS RAJONO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBAI

Daugiabuciu renovacijos salygos.doc
Del salygu patikslinimo 2014-04-17.jpg
Daugiabuciu renovacijos salygos aktuali redakcija 2014-04-17.doc


9 priedas. I d. I grupe.pdf
9 priedas. I d. Bezd.Statybininku g.8.pdf
9 priedas. I d. Kreiv.Taikos g.10.pdf
9 priedas. I d. Nem.Sv. Myklolo g. 3.pdf
9 priedas. I d. Nemen.Sv.Mykolo g. 5.pdf
9 priedas. I d. Nemen. Kranto g.22.pdf
9 priedas. I d. Nemen.Pievu g.1.pdf

9 priedas. II d. II grupe.pdf
9 priedas. II d. Aviz.Suderves g.5.pdf
9 priedas. II d. Buiv.Parko g.3.pdf
9 priedas. II d. Kalv.Pusu g.8.pdf
9 priedas. II d. Nemez. Sirokomles g. 11.pdf
9 priedas. II d. Nemez. Sirokomles g.11A.pdf
9 priedas. II d. Skaid.Sodu g.12A.pdf

 

ATMINTINĖ norintiems renovuoti savo bustą

Tikslas - sumažinti gyventojams sąskaitas už šildymą.

Patogumas - būsto savininkams patiems nereikia prisiimti jokių organizacinių ir kreditinių įsipareigojimų bei projektų įgyvendinimo rizikų.

Aplinkos ministerijos reikalavimai taikomi daugiabučiams namams kurie gali būti renovuojami:

 1. daugiabutis namas, pastatytas arba išduotas statybos leidimas iki 1993 metų; 
 2. neįtrauktas į nekilnojamojo turto paveldo registrą;
 3. didžiausios šilumos energijos sąnaudos (min 150 kWh/m²/metus);
 4. ne daugiau kaip 10 % butų savininkų gali turėti daugiau kaip 60 dienų ne daugiau kaip 600 Lt viršijančių uždelstų įsipareigojimų nors vienai komunalines paslaugas teikiančiai įmonei arba daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui;
 5. turi būti priimtas preliminarus sprendimas dėl namo modernizavimo, pateikiant tai patvirtinančius susirinkimo protokolus su pritariančių butų savininkų parašais, sprendimas turi būti priimtas daugiau kaip 60% butų savininkų;
 6. pirmenybė bus teikiama tiems namams, kurių gyventojai patys geranoriškai sutinka dalyvauti renovacijoje. 

Uždaviniai:

 1. 1.      Pasiekti daugiabučio namo energijos sąnaudas ne mažiau kaip 40 %, tada valstybė kompensuos iki 40% darbų renovacijai atlikti. Gyventojams lieka tik 60% sumokėti už statybos darbus, dar papildoma Valstybės parama bus teikiama projekto parengimui, statybos techninei priežiūrai bei projekto administravimo išlaidoms apmokėti.
 2. 2.      Parinkti tinkamas priemones (kompensuojamas 40% ), tai stogo šiltinimas, fasado sienų cokolio šiltinimas ir nuogrindos sutvarkymas,  langų keitimas butuose, laiptinėse ir rūsiuose, laiptinės lauko durų ir rūsio durų keitimas, šildymo sistemos pertvarkymas, vėdinimo sistemos sutvarkymas, rūsio perdengimo apšiltinimas, balkonų įstiklinimas. (Langai, durys kurie jau pakeisti į naujus keisti nereikės.) Balkonai turės būti perdaryti pagal vieningą projektą. Šilumos sistemą rekomenduojama keisti į naują su atskira apskaita ir temperatūros reguliavimu kiekvienam butui.  
 3. 3.      Kitos priemonės (nekompensuojamos). Bendrai gyventojams pritarus įmanoma atlikti kitus darbus, tokius kaip elektros instaliacijos, vandentiekio ir kanalizacijos sutvarkymas.
 4. 4.      Po preliminaraus gyventojų pritarimo, daromas investicinis planas, kuriame parenkamos tikslios priemonės. Esant gyventojų pageidavimams paskaičiuojamos ir papildomos priemonės ir po pilno gyventojų Investicinio plano pritarimo, toliau vykdomi darbai
 5. 5.      Gaunamas finansavimas, rangovo atranka, techninis projektas, vykdomi darbai, darbų pridavimas.

 Finansavimas

 1. 1.      Investicijų projektų įgyvendinimui reikalingomis lėšomis pasirūpins Vilniaus rajono savivaldybės tarybos paskirtas administratorius, tad gyventojams jokių kreditinių įsipareigojimų prisiimti nereikės. 
 2. 2.        Lengvatinis kreditas, naudojant JESSICA apyvartinio fondo lėšas, gaunamas iš AB „Šiaulių bankas“ (kreditas suteikiamas iki 20 metų su fiksuotomis 3 proc. palūkanomis visą paskolos laikotarpį).
 3. 3.        Gyventojams gaunantiems kompensaciją už buto šildymą renovacijos išlaidos taipogi bus kompensuojamos 100%.
 4. 4.        Parduodant butą viso įsiskolinimo padengti nereikia, tik atsiskaitoma už einamąjį laikotarpį priskaičiuotą sumą.

 Reikalavimai

 1. 1.      Pagal statybos įstatymą išoriniams darbams suteikiama 5 metų garantija, vidiniams darbams (paslėptiems) -  10 metų garantija.
 2. 2.      Statybos rangovas būtinai turi būti apsidraudęs (kitaip nedalyvauja konkurse).
 3. 3.      Statybos priežiūrą atliks atskirai atrinkta įmonė.
 4. 4.      Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos įpareigota bent kartą apsilankyti statinio objekte darbų vykdymo metu ir priimant darbus.

 

APLINKOS MINISTRAS PASKELBĖ ANTROJO DAUGIABUČIŲ RENOVACIJOS ETAPO STARTĄ

Visi Vilniaus rajono daugiabučių namų gyventojai, kurie pageidauja kad jūsų daugiabutis namas butu renovuojamas prašome kreiptis i Vilniaus rajono savivaldybės tarybos paskirtojo programos administratoriu UAB "Nemenčinės komunalininkas" direktoriaus pavaduotoją daugiabučiams namas modernizuoti Andrejų Jundą. Mob. 865504465 el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

 

Pagal Lietuvos Respublikos, Aplinkos ministerijos "Daugiabučių namų atnaujinimo  (modernizavimo) programos" naują modelį Vilniaus rajono atrinktų daugiabučių namų sąrašas:

 Sarasas

Renovacijos programa:

 Programa

 

Copyright © 2015. Visos teisės saugomos.